Algemene voorwaarden

 1. JekrachtCentrum verzorgt Pilates en Yoga lessen. Deelnemers zijn zij die een rittenkaart hebben aangeschaft.
 2. De lestijden en locaties worden door JeKrachtCentrum  vastgesteld. Indien deze wijzigen, wordt je daarvan tijdig op de hoogte gesteld dmv vermelding. Tijdens de officiële feestdagen zijn er geen lessen.
 3. De geldigheid van een 10 rittenkaart is 3 maanden
 4. De 10 rittenkaart kan contact betaald worden, kosten 98,= euro, of op betaalrekening NL 20 SNSB 0783231148
 5. JeKrachtCentrum  houdt zich het recht voor om de kosten van rittenkaarten aan te passen. Rittenkaarten die voor een ander tarief zijn aangeschaft, blijven geldig tot de vervaldatum.
 6. JeKrachtCentrum mag bij ziekte van de instructeur een les laten vervallen.
 7. JeKrachtCentrum mag voor vervangende instructeurs zorgen als de omstandigheden daarom vragen
 8. JeKrachtCentrum  behoudt zich het recht voor een vakantieperiode in te gelasten. Dit wordt tijdig aangekondigd .
 9. Op de locaties en tijdens de Pilateslessen dien je correcte sportkleding te dragen. Het gebruik van een eigen matje is aan te raden.
 10. Deelnemer verklaart niet op de hoogte te zijn van enige ziekte of lichamelijke ongemak waardoor deelname van de lessen medisch onverantwoord zou zijn en zal altijd voor aanvang van de lessen lichamelijke bijzonderheden melden aan betreffende instructeur of medewerker.
 11. De deelnemer vrijwaart JeKrachtCentrum  tegen aansprakelijkheid door vermissing, diefstal of zoekraken van persoonlijke eigendommen. Daarnaast vrijwaart de deelnemer JeKrachtCentrum  tegen aansprakelijkheid van persoonlijk letsel dat haar/hem tijdens de lessen of in verband hiermee kunnen overkomen. De deelnemer is zich van bewust dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee kan brengen en dat zij/hij eventuele gevolg schade hiervan voor eigen risico neemt. Ook zal de deelnemer vrijwaren voor aanspraken van derden die hiermee verband houden. De deelnemer is aansprakelijk voor schade die door haar/hem, al dan niet opzettelijk. Is toegebracht aan de locatie of het lesmateriaal.